Public
Authored by kaka

Tinh me con sut me vi trung so doc dac

Chỉ vì trúng số độc đắc mà gia đình bà trở nên lục đục, anh em tranh cãi, tình cảm mẹ con cũng chẳng còn.

Đó là câu chuyện của bà Nguyễn Thị B (tỉnh Lâm Đồng). Bà B cho biết năm 2016 bà may mắn trúng số độc đắc Xổ số miền Nam thứ 2 1,5 tỷ đồng, sau khi trừ thuế bà vẫn còn hơn 1 tỷ đồng. Tự dưng có một số tiền lớn trong tay, bà B tin rằng cuộc sống của mình và các con về sau sẽ thoát cảnh nghèo đói.

Vì trúng số mà tình mẹ con sứt mẻ

“Gia đình tôi có 5 đứa con, ba tụi nhỏ mất sớm, tôi một mình nuôi con, đến nay chỉ còn một cô gái út là chưa có gia đình, còn lại tất cả mọi người đều có con. Cuộc sống các con cũng nghèo khó, thế nhưng tôi chẳng giúp được nhiều bởi phần mình đã già yếu, phần công việc không ổn định”, bà B kể lại.

Thế nhưng “trời thương” cho bà trúng số độc đắc Xổ số miền Trung thứ 2 hơn 1 tỷ đồng. Khi lấy tiền, bà B liền đưa tất cả tiền nong cho con gái út cất giùm. Phần vì tin tưởng con, phần vì con chưa có gia đình nên đưa cho con giữ là an toàn nhất. Bà B rưng rưng kể: “Tôi già yếu rồi, mắt mờ chân chậm, sợ giữ tiền không đặng nên để cho con giữ. Tôi có dặn nó phải giữ cho chặt, mai mốt cho mỗi đứa một ít, còn lại để lại phòng khi tôi đau ốm hay có chết đi thì cũng không phiền đứa nào ma chay”.

Cô con gái rút tiền trúng số của mẹ tiêu sạch

Cô con gái út bà B vâng dạ, thế nhưng bẵng đi một thời gian, một hôm con gái nói với bà đã tiêu sạch số tiền trúng số. Hỏi ngọn ngành mới biết cô gái đã mang số tiền trúng số đi đầu tư làm ăn nhưng không thành, mất cả chì liền chài. Cô này bảo với mẹ muốn cầm sổ đỏ để lấy lại số tiền đã mất. Tuy nhiên bà B nhất định không chịu. Bà B đòi con gái trả lại số tiền thì cô con gái nói phải cho sổ đỏ thì mới có thể lấy lại được tiền đã mất.

Quá tức giận bà B đã đuổi con gái ra khỏi nhà, vốn chỉ đuổi trong cơn tức giận ai ngờ con bỏ đi thật, đến nay đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa về. “Tôi có gọi điện cho nó nhưng nó không nghe máy, cõ lẽ đã thay số khác rồi, tôi cũng chẳng biết nó ở đâu mà tìm. Tôi giận lắm nhưng chẳng biết làm thế nào”, bà B ứa nước mắt nói.

Chuyên của bà B không phải là câu chuyện duy nhất tình cảm gia đình sứt mẻ vì trúng số độc đắc. Trước đó cũng từng có chuyện bố con trở mặt vì trúng số độc đắc 3 tỷ đồng.

Xem thêm: Xổ số 3 miền

Edited
1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment