pl.po 370 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
# Polish translations for gajim package
# Polska wersja językowa pakietu gajim
# Copyright (C) 2005 THE gajim'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gajim package.
# Automatically generated, 2005.
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
6 7 8 9 10 11
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gajim 2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
12
"POT-Creation-Date: 2018-12-23 03:05+0000\n"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
"PO-Revision-Date: 2013-09-02 10:44+0100\n"
"Last-Translator: Michał Olber <michal.olber@osworld.pl>\n"
"Language-Team: Polish <dominik@kozaczko.info, translation-team-pl@lists."
"sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
26
#: gajim/chat_control_base.py:550
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
27
msgid "_Undo"
28
msgstr "_Cofnij"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
29

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
30
#: gajim/chat_control_base.py:558 gajim/conversation_textview.py:530
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
31
msgid "_Clear"
32
msgstr "_Wyczyść"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
33

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
34
#: gajim/chat_control_base.py:1090
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
35 36
msgid "Really send file?"
msgstr "Na pewno wysłać ten plik?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
37

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
38
#: gajim/chat_control_base.py:1091
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
39
#, fuzzy, python-format
40
msgid "If you send a file to %s, your real JID will be revealed."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
41
msgstr "Jeżeli wyślesz plik do %s, pozna on/ona twój pełny JID."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
42

43
#: gajim/filetransfers_window.py:97
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
44 45
msgid "File"
msgstr "Plik"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
46

47
#: gajim/filetransfers_window.py:112
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
48 49
msgid "Time"
msgstr "Czas"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
50

51
#: gajim/filetransfers_window.py:124
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
52 53
msgid "Progress"
msgstr "Postęp"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
54

55
#: gajim/filetransfers_window.py:231 gajim/filetransfers_window.py:287
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
56 57 58
#, python-format
msgid "Filename: %s"
msgstr "Nazwa pliku: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
59

60
#: gajim/filetransfers_window.py:232 gajim/filetransfers_window.py:440
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
61 62 63
#, python-format
msgid "Size: %s"
msgstr "Rozmiar: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
64

65 66
#: gajim/filetransfers_window.py:241 gajim/filetransfers_window.py:251
#: gajim/history_manager.py:527
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
67 68
msgid "You"
msgstr "Ty"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
69

70
#: gajim/filetransfers_window.py:242
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
71 72 73
#, python-format
msgid "Sender: %s"
msgstr "Nadawca: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
74

75 76
#: gajim/filetransfers_window.py:243 gajim/filetransfers_window.py:718
#: gajim/tooltips.py:632
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
77 78
msgid "Recipient: "
msgstr "Odbiorca: "
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
79

80
#: gajim/filetransfers_window.py:254
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
81 82 83
#, python-format
msgid "Saved in: %s"
msgstr "Zapisane w: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
84

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
85
#: gajim/filetransfers_window.py:256 gajim/chat_control.py:1480
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
86 87
msgid "File transfer completed"
msgstr "Zakończono przesyłanie pliku"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
88

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
89
#: gajim/filetransfers_window.py:258 gajim/chat_control.py:1484
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
90 91 92
#, fuzzy
msgid "Open _Containing Folder"
msgstr "_Otwórz katalog zawierający ten plik"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
93

94
#: gajim/filetransfers_window.py:271 gajim/filetransfers_window.py:278
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
95
#: gajim/chat_control.py:1539
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
96 97
msgid "File transfer cancelled"
msgstr "Przesyłanie pliku anulowane"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
98

99
#: gajim/filetransfers_window.py:271 gajim/filetransfers_window.py:279
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
100
#: gajim/chat_control.py:1540
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
101 102
msgid "Connection with peer cannot be established."
msgstr "Nie można ustanowić połączenia z drugą stroną."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
103

104
#: gajim/filetransfers_window.py:288
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
105 106 107
#, python-format
msgid "Recipient: %s"
msgstr "Odbiorca: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
108

109
#: gajim/filetransfers_window.py:290
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
110 111 112
#, python-format
msgid "Error message: %s"
msgstr "Komunikat błędu: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
113

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
114
#: gajim/filetransfers_window.py:291 gajim/chat_control.py:1536
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
115 116
msgid "File transfer stopped"
msgstr "Przesyłanie pliku zatrzymane"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
117

118
#: gajim/filetransfers_window.py:327
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
119
#, python-format
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
120
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
121 122 123
"The file %(file)s has been received, but it seems to have been damaged along "
"the way.\n"
"Do you want to download it again?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
124
msgstr ""
125 126 127
"Plik %(file)s został odebrany, ale wydaje się, że został uszkodzony po "
"drodze. \n"
"Czy chcesz go ponownie pobrać?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
128

129
#: gajim/filetransfers_window.py:341
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
130 131
msgid "Gajim can not read this file"
msgstr "Gajim nie może uzyskać dostępu do tego pliku"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
132

133
#: gajim/filetransfers_window.py:342
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
134
msgid "Another process is using this file."
135
msgstr "Inny proces używa tego pliku."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
136

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
137
#: gajim/filetransfers_window.py:388 gajim/gtkgui_helpers.py:443
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
138 139 140
#, python-format
msgid "Cannot overwrite existing file \"%s\""
msgstr "Nie można nadpisać pliku \"%s\""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
141

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
142
#: gajim/filetransfers_window.py:389 gajim/gtkgui_helpers.py:444
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
143 144 145 146 147
msgid ""
"A file with this name already exists and you do not have permission to "
"overwrite it."
msgstr ""
"Istnieje już plik o tej nazwie a Ty nie masz uprawnień do jego nadpisania."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
148

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
149
#: gajim/filetransfers_window.py:405 gajim/gtkgui_helpers.py:448
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
150 151
msgid "This file already exists"
msgstr "Ten plik już istnieje"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
152

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
153
#: gajim/filetransfers_window.py:405 gajim/gtkgui_helpers.py:448
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
154
msgid "What do you want to do?"
155
msgstr "Co chcesz zrobić?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
156

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
157
#: gajim/filetransfers_window.py:416 gajim/gtkgui_helpers.py:454
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
158 159 160
#, python-format
msgid "Directory \"%s\" is not writable"
msgstr "Nie masz uprawnień do zapisu w folderze \"%s\""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
161

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
162
#: gajim/filetransfers_window.py:417 gajim/gtkgui_helpers.py:455
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
163 164
msgid "You do not have permission to create files in this directory."
msgstr "Nie masz uprawnień do tworzenia plików w tym folderze."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
165

166
#: gajim/filetransfers_window.py:437
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
167 168 169
#, python-format
msgid "File: %s"
msgstr "Plik: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
170

171
#: gajim/filetransfers_window.py:443
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
172 173 174
#, python-format
msgid "Type: %s"
msgstr "Typ: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
175

176
#: gajim/filetransfers_window.py:445
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
177 178 179
#, python-format
msgid "Description: %s"
msgstr "Opis: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
180

181
#: gajim/filetransfers_window.py:446
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
182 183 184
#, python-format
msgid "%s wants to send you a file:"
msgstr "%s chce przesłać Ci plik:"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
185

186
#: gajim/filetransfers_window.py:487
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
187
msgid "Checking file…"
188
msgstr "sprawdzanie sum kontrolnych…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
189

190
#: gajim/filetransfers_window.py:501
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
191 192
msgid "File error"
msgstr "Błąd przesyłania pliku"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
193

194
#: gajim/filetransfers_window.py:538
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
195 196 197
#, python-format
msgid "%(hours)02.d:%(minutes)02.d:%(seconds)02.d"
msgstr "%(hours)02.d:%(minutes)02.d:%(seconds)02.d"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
198

199
#: gajim/filetransfers_window.py:632
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
200 201 202
#, python-format
msgid "(%(filesize_unit)s/s)"
msgstr "(%(filesize_unit)s/ów)"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
203

204
#: gajim/filetransfers_window.py:685 gajim/filetransfers_window.py:688
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
205 206
msgid "Invalid File"
msgstr "Niepoprawny plik"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
207

208
#: gajim/filetransfers_window.py:685
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
209 210
msgid "File: "
msgstr "Plik: "
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
211

212
#: gajim/filetransfers_window.py:689
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
213 214
msgid "It is not possible to send empty files"
msgstr "Nie można wysłać pustego pliku"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
215

216
#: gajim/filetransfers_window.py:714 gajim/tooltips.py:623
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
217 218
msgid "Name: "
msgstr "Nazwa: "
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
219

220
#: gajim/filetransfers_window.py:716 gajim/tooltips.py:626
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
221 222
msgid "Sender: "
msgstr "Nadawca: "
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
223

224
#: gajim/filetransfers_window.py:844
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
225 226
msgid "Pause"
msgstr "Zatrzymaj"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
227

228
#: gajim/filetransfers_window.py:855
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
229 230
msgid "_Continue"
msgstr "_Kontynuuj"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
231

232 233 234
#: gajim/filetransfers_window.py:1019
msgid "Choose a File to Send…"
msgstr "Wybierz plik do wysłania..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
235

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
236
#: gajim/gtkgui_helpers.py:432
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
237 238
msgid "Extension not supported"
msgstr "Rozszerzenie nie jest obsługiwane"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
239

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
240
#: gajim/gtkgui_helpers.py:433
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
241 242
#, python-format
msgid "Image cannot be saved in %(type)s format. Save as %(new_filename)s?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
243
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
244 245
"Obraz nie może zostać zapisany w formacie %(type)s. Zapisać jako "
"%(new_filename)s?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
246

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
247
#: gajim/vcard.py:164 gajim/vcard.py:516 gajim/chat_control.py:573
248
#: gajim/gtk/profile.py:165
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
249
msgid "Save _As"
250
msgstr "Zapisz _jako"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
251

252
#: gajim/vcard.py:288 gajim/vcard.py:295
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
253 254 255
msgid "?Client:Unknown"
msgstr "?Klient: Nieznany"

256
#: gajim/vcard.py:292 gajim/vcard.py:297
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
257 258 259
msgid "?OS:Unknown"
msgstr "?System operacyjny: Nieznany"

260
#: gajim/vcard.py:326 gajim/vcard.py:329
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
261 262 263
msgid "?Time:Unknown"
msgstr "?Czas: Nieznany"

264
#: gajim/vcard.py:380
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
265
msgid "?Role in Group Chat:<b>Role:</b>"
266
msgstr "?Rola w czacie grupy:<b>rola:</b>"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
267

268
#: gajim/vcard.py:384
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
269 270
msgid "<b>Affiliation:</b>"
msgstr "<b>Grupy:</b>"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
271

272
#: gajim/vcard.py:391
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
273
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
274 275
"This contact is interested in your presence information, but you are not "
"interested in their presence"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
276
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
277 278
"Ten kontakt jest zaintersowany informacjami o twoim statusie, ale ty nie "
"interesujesz się jego/jej statusem."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
279

280
#: gajim/vcard.py:393
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
281
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
282
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
283 284
"You are interested in the contact's presence information, but it is not "
"mutual"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
285
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
286 287
"Jesteś zainteresowany informacjami o statusie tego kontaktu, ale on/ona nie "
"jest zainteresowana twoim."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
288

289
#: gajim/vcard.py:395
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
290
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
291 292
msgid "The contact and you want to exchange presence information"
msgstr "Oboje jesteście zaintersowani nawzajem swoimi informacjami o statusie"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
293

294
#: gajim/vcard.py:397
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
295 296 297 298 299
#, fuzzy
msgid ""
"You and the contact have a mutual disinterest in each-others presence "
"information"
msgstr "Oboje jesteście zaintersowani nawzajem swoimi informacjami o statusie"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
300

301
#: gajim/vcard.py:403
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
302 303
msgid "You are waiting contact's answer about your subscription request"
msgstr "Oczekujesz na odpowiedź kontaktu dotyczącą prośby o autoryzację"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
304

305
#: gajim/vcard.py:405
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
306 307
msgid "There is no pending subscription request."
msgstr "Nie ma oczekujących żądań autoryzacji."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
308

309
#: gajim/vcard.py:410 gajim/vcard.py:456 gajim/vcard.py:571
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
310 311
msgid " resource with priority "
msgstr " zasób o wysokim priorytecie "
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
312

313 314
#: gajim/options_dialog.py:393 gajim/config.py:707 gajim/gtk/filechoosers.py:88
#: gajim/gtk/filechoosers.py:136 gajim/gtk/filechoosers.py:143
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
315 316
msgid "All files"
msgstr "Wszystkie pliki"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
317

318
#: gajim/options_dialog.py:402 gajim/data/gui/manage_sounds_window.ui:109
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
319 320 321 322
#, fuzzy
msgid "Clear File"
msgstr "Sprzątam"

323
#: gajim/options_dialog.py:484
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
324 325 326 327
#, fuzzy
msgid "Manage Proxies"
msgstr "Zarządzaj Profilami Proxy"

328 329 330 331 332
#: gajim/options_dialog.py:494 gajim/options_dialog.py:560
#: gajim/options_dialog.py:581 gajim/dialogs.py:319 gajim/dialogs.py:321
#: gajim/dialogs.py:527 gajim/dialogs.py:540 gajim/roster_window.py:3004
#: gajim/roster_window.py:3010 gajim/roster_window.py:3015 gajim/config.py:85
#: gajim/config.py:195 gajim/data/gui/account_creation_wizard_window.ui:22
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
333 334
#: gajim/data/gui/change_mood_dialog.ui:98 gajim/gtk/account_wizard.py:268
#: gajim/gtk/account_wizard.py:347 gajim/gtk/preferences.py:996
335
#: gajim/gtk/preferences.py:1010 gajim/gtk/preferences.py:1015
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
336 337
msgid "None"
msgstr "Żaden"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
338

339
#: gajim/options_dialog.py:516
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
340 341 342
#, fuzzy
msgid "Adjust to Status"
msgstr "_Dostosuj do statusu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
343

344
#: gajim/options_dialog.py:528
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
345
msgid "On"
346
msgstr "Połączony"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
347

348
#: gajim/options_dialog.py:528
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
349
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
350 351
msgid "Off"
msgstr "Rozłączony"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
352

353
#: gajim/options_dialog.py:564
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
354 355
msgid "Failed to get secret keys"
msgstr "Pobieranie kluczy prywatnych nie powiodło się"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
356

357
#: gajim/options_dialog.py:565
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
358 359
msgid "There is no OpenPGP secret key available."
msgstr "Brak tajnego klucza OpenPGP."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
360

361
#: gajim/options_dialog.py:570
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
362 363
msgid "OpenPGP Key Selection"
msgstr "Wybór klucza OpenPGP"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
364

365
#: gajim/options_dialog.py:570
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
366 367
msgid "Choose your OpenPGP key"
msgstr "Wybierz klucz OpenPGP"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
368

369
#: gajim/gui_menu_builder.py:95
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
370 371
msgid "_New Group Chat"
msgstr "_Nowa rozmowa grupowa"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
372

373 374
#: gajim/gui_menu_builder.py:286 gajim/gui_menu_builder.py:410
#: gajim/dialogs.py:889 gajim/dialogs.py:918 gajim/dialogs.py:1137
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
375
#: gajim/chat_control.py:286 gajim/roster_window.py:824
376 377
#: gajim/roster_window.py:1751 gajim/roster_window.py:1753
#: gajim/roster_window.py:2076 gajim/roster_window.py:3426
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
378
#: gajim/roster_window.py:3453 gajim/gui_interface.py:515
379
#: gajim/common/contacts.py:187 gajim/common/contacts.py:314
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
380
#: gajim/common/helpers.py:62 gajim/common/helpers.py:287
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
381
#: gajim/gtk/add_contact.py:294
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
382 383
msgid "Not in Roster"
msgstr "spoza listy kontaktów"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
384

385
#: gajim/gui_menu_builder.py:423
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
386 387
msgid "I would like to add you to my roster"
msgstr "Chciałbym dodać Cię do listy kontaktów"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
388

389
#: gajim/gui_menu_builder.py:502
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
390 391 392
#, fuzzy
msgid "Send Single _Message…"
msgstr "Wyślij _wiadomość"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
393

394
#: gajim/gui_menu_builder.py:515 gajim/roster_window.py:5157
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
395 396 397
#: gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:58
msgid "Send Cus_tom Status"
msgstr "Wyślij odrębny status"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
398

399
#: gajim/gui_menu_builder.py:535
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
400 401 402
#, fuzzy
msgid "E_xecute Command…"
msgstr "_Wykonaj komendę"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
403

404
#: gajim/gui_menu_builder.py:543
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
405 406
msgid "_Manage Transport"
msgstr "_Zarządzaj transportami"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
407

408
#: gajim/gui_menu_builder.py:549
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
409 410
msgid "_Modify Transport"
msgstr "_Modyfikuj transport"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
411

412
#: gajim/gui_menu_builder.py:556 gajim/roster_window.py:5185
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
413 414 415
#, fuzzy
msgid "_Rename…"
msgstr "_Zmień nazwę"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
416

417 418
#: gajim/gui_menu_builder.py:567 gajim/roster_window.py:5201
#: gajim/roster_window.py:5316 gajim/data/gui/blocked_contacts_window.ui:52
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
419
#: gajim/data/gui/gc_occupants_menu.ui:148
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
420 421 422
#: gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:166
msgid "_Unblock"
msgstr "_Cofnij blokadę"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
423

424 425
#: gajim/gui_menu_builder.py:570 gajim/roster_window.py:5206
#: gajim/roster_window.py:5320 gajim/data/gui/gc_occupants_menu.ui:140
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
426 427 428
#: gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:174
msgid "_Block"
msgstr "_Zablokuj"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
429

430
#: gajim/gui_menu_builder.py:578 gajim/roster_window.py:5213
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
431 432 433 434
#: gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:204
msgid "Remo_ve"
msgstr "Us_uń"

435 436
#: gajim/gui_menu_builder.py:588 gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:221
#: gajim/data/gui/search_window.ui:98
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
437 438 439
msgid "_Information"
msgstr "Informacje o kontakcie"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
440 441
#: gajim/gui_menu_builder.py:601 gajim/groupchat_control.py:640
#: gajim/chat_control.py:323
442 443
msgid "Send File…"
msgstr "Wyślij plik..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
444

445 446 447 448 449 450 451 452 453
#: gajim/gui_menu_builder.py:602
msgid "Upload File…"
msgstr "Wyślij plik..."

#: gajim/gui_menu_builder.py:603
msgid "Send File Directly…"
msgstr "Wyślij plik jako..."

#: gajim/gui_menu_builder.py:605
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
454 455 456
#, fuzzy
msgid "Invite Contacts"
msgstr "Zaproś kontakty"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
457

458
#: gajim/gui_menu_builder.py:606
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
459
msgid "Add to Roster"
460
msgstr "Dodaj do listy kontaktów"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
461

462
#: gajim/gui_menu_builder.py:607
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
463
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
464 465
msgid "Audio Session"
msgstr "Test audio"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
466

467
#: gajim/gui_menu_builder.py:608
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
468
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
469 470
msgid "Video Session"
msgstr "Video test"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
471

472
#: gajim/gui_menu_builder.py:609
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
473 474 475
#, fuzzy
msgid "Information"
msgstr "Informacje o kontakcie"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
476

477
#: gajim/gui_menu_builder.py:610 gajim/gui_menu_builder.py:647
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
478
#: gajim/data/gui/application_menu.ui:37
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
479
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
480 481
msgid "History"
msgstr "_Historia"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
482

483
#: gajim/gui_menu_builder.py:634
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
484 485 486
#, fuzzy
msgid "Manage Room"
msgstr "Zarządzaj pokojem"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
487

488
#: gajim/gui_menu_builder.py:635
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
489 490 491
#, fuzzy
msgid "Change Subject"
msgstr "Zmień _temat..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
492

493
#: gajim/gui_menu_builder.py:636
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
494
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
495 496
msgid "Configure Room"
msgstr "Konfiguruj _pokój..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
497

498 499 500 501 502 503
#: gajim/gui_menu_builder.py:637
#, fuzzy
msgid "Upload Avatar…"
msgstr "Wybierz archiwum"

#: gajim/gui_menu_builder.py:638
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
504 505 506
#, fuzzy
msgid "Destroy Room"
msgstr "_Zlikwiduj pokój"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
507

508 509 510 511 512
#: gajim/gui_menu_builder.py:640
msgid "Sync Threshold"
msgstr ""

#: gajim/gui_menu_builder.py:641
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
513 514 515
#, fuzzy
msgid "Change Nick"
msgstr "Zmień pseudo_nim..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
516

517
#: gajim/gui_menu_builder.py:642
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
518 519 520
#, fuzzy
msgid "Bookmark Room"
msgstr "_Dodaj zakładkę do tego pokoju"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
521

522
#: gajim/gui_menu_builder.py:643
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
523 524 525
#, fuzzy
msgid "Request Voice"
msgstr "_Głos"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
526

527
#: gajim/gui_menu_builder.py:644 gajim/data/gui/gc_control_popup_menu.ui:72
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
528
msgid "Notify on all messages"
529
msgstr "Powiadamianie o wszystkich wiadomościach"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
530

531
#: gajim/gui_menu_builder.py:645
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
532 533
msgid "Minimize on close"
msgstr "_Minimalizuj przy zamknięciu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
534

535
#: gajim/gui_menu_builder.py:646 gajim/roster_window.py:5385
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
536 537 538 539
#, fuzzy
msgid "Execute command"
msgstr "_Wykonaj komendę"

540
#: gajim/gui_menu_builder.py:648
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
541 542 543
#, fuzzy
msgid "Disconnect"
msgstr "_Rozłącz"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
544

545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
#: gajim/gui_menu_builder.py:678
msgid "No threshold"
msgstr ""

#: gajim/gui_menu_builder.py:680
#, fuzzy, python-format
msgid "%i day"
msgid_plural "%i days"
msgstr[0] "%i dni temu"
msgstr[1] "%i dni temu"
msgstr[2] "%i dni temu"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
557
#: gajim/gui_menu_builder.py:695 gajim/gui_menu_builder.py:735
558
#: gajim/gtk/join_groupchat.py:38
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
559 560
msgid "Join Group Chat"
msgstr "Dołącz do pokoju"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
561

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
562
#: gajim/gui_menu_builder.py:734
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
563
#, fuzzy
564
msgid "Add Contact…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
565
msgstr "_Dodaj kontakt..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
566

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
567
#: gajim/gui_menu_builder.py:736 gajim/gtk/profile.py:50
568 569
#: gajim/gtk/accounts.py:572 gajim/gtk/accounts.py:671
#: gajim/gtk/accounts.py:711
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
570
msgid "Profile"
571
msgstr "Profil"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
572

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
573
#: gajim/gui_menu_builder.py:737
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
574 575 576
#, fuzzy
msgid "Discover Services"
msgstr "_Wyszukuj usługi"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
577

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
578
#: gajim/gui_menu_builder.py:738
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
579
#, fuzzy
580 581
msgid "Send Single Message…"
msgstr "Wyślij _wiadomość"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
582

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
583
#: gajim/gui_menu_builder.py:739 gajim/data/gui/preferences_window.ui:2620
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
584 585 586
msgid "Advanced"
msgstr "Zaawansowane"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
587
#: gajim/gui_menu_builder.py:740
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
588 589 590
#, fuzzy
msgid "Archiving Preferences"
msgstr "_Ustawienia"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
591

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
592
#: gajim/gui_menu_builder.py:741
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
593 594 595
#, fuzzy
msgid "Synchronise History"
msgstr "Synchronizuj"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
596

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
597
#: gajim/gui_menu_builder.py:742 gajim/gtk/privacy_list.py:427
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
598 599
msgid "Privacy Lists"
msgstr "Listy prywatności"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
600

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
601
#: gajim/gui_menu_builder.py:743 gajim/gtk/server_info.py:32
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
602 603 604
#, fuzzy
msgid "Server Info"
msgstr "Serwer"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
605

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
606
#: gajim/gui_menu_builder.py:744 gajim/gui_menu_builder.py:755
607
#: gajim/data/gui/xml_console_window.ui:77
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
608 609
msgid "XML Console"
msgstr "Konsola XML"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
610

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
611
#: gajim/gui_menu_builder.py:746
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
612 613 614 615
#, fuzzy
msgid "Admin"
msgstr "_Administrator"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
616
#: gajim/gui_menu_builder.py:747
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
617
#, fuzzy
618
msgid "Send Server Message…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
619
msgstr "_Wyślij wiadomość do serwera..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
620

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
621
#: gajim/gui_menu_builder.py:748
622 623
#, fuzzy
msgid "Set MOTD…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
624
msgstr "Ustaw MOTD"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
625

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
626
#: gajim/gui_menu_builder.py:749
627 628
#, fuzzy
msgid "Update MOTD…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
629
msgstr "Uaktualnij MOTD..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
630

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
631
#: gajim/gui_menu_builder.py:750
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
632
#, fuzzy
633
msgid "Delete MOTD…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
634
msgstr "Usuń MOTD"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
635

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
636
#: gajim/gui_menu_builder.py:799
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
637 638 639
#, fuzzy
msgid "No Accounts available"
msgstr "Żadne konto nie jest dostępne"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
640

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
641
#: gajim/gui_menu_builder.py:810 gajim/data/gui/application_menu.ui:5
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
642
#: gajim/data/gui/application_menu.ui:71 gajim/data/gui/shortcuts_window.ui:168
643
#: gajim/gtk/accounts.py:52
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
644 645 646
msgid "Accounts"
msgstr "Konta"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
647
#: gajim/gui_menu_builder.py:868 gajim/gui_menu_builder.py:873
648 649 650 651
#, fuzzy
msgid "Copy JID"
msgstr "Pokój:"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
652
#: gajim/gui_menu_builder.py:869 gajim/gui_menu_builder.py:895
653 654 655 656
#, fuzzy
msgid "Join Groupchat"
msgstr "Dołącz do pokoju"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
657
#: gajim/gui_menu_builder.py:874 gajim/gui_menu_builder.py:894
658 659 660 661
#: gajim/data/gui/application_menu.ui:76
msgid "Start Chat"
msgstr "Rozpocznij rozmowę"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
662
#: gajim/gui_menu_builder.py:875 gajim/gui_menu_builder.py:896
663 664 665 666
#, fuzzy
msgid "Add to Roster…"
msgstr "Dodaj do listy kontaktów"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
667
#: gajim/gui_menu_builder.py:880
668 669 670 671
#, fuzzy
msgid "Copy Link Location"
msgstr "_Kopiuj adres odnośnika"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
672
#: gajim/gui_menu_builder.py:881
673 674 675 676
#, fuzzy
msgid "Open Link in Browser"
msgstr "_Otwórz Link w przeglądarce"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
677
#: gajim/gui_menu_builder.py:886
678 679 680 681
#, fuzzy
msgid "Copy Email Address"
msgstr "_Kopiuj JID/Adres e-mail"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
682
#: gajim/gui_menu_builder.py:887 gajim/gui_menu_builder.py:893
683 684 685 686
#, fuzzy
msgid "Open Email Composer"
msgstr "_Otwórz Klienta Poczty"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
687
#: gajim/gui_menu_builder.py:892
688 689 690 691 692
#, fuzzy
msgid "Copy JID/Email"
msgstr "_Kopiuj JID/Adres e-mail"

#: gajim/history_manager.py:71
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
693 694 695
#, fuzzy
msgid "Usage:"
msgstr "Wiadomość"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
696

697
#: gajim/history_manager.py:73
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
698 699 700
#, fuzzy
msgid "Options:"
msgstr "_Emotikony:"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
701

702
#: gajim/history_manager.py:75
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
703 704
msgid "Show this help message and exit"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
705

706
#: gajim/history_manager.py:76
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
707 708
msgid "Choose folder for logfile"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
709

710
#: gajim/history_manager.py:115
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
711 712
msgid "Cannot find history logs database"
msgstr "Nie można odnaleźć bazy danych z historią rozmów"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
713

714
#: gajim/history_manager.py:156 gajim/history_manager.py:207
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
715
#: gajim/dialogs.py:1118 gajim/config.py:425 gajim/disco.py:817
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
716 717
msgid "JID"
msgstr "JID"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
718

719 720
#: gajim/history_manager.py:169 gajim/history_manager.py:213
#: gajim/data/gui/history_window.ui:89 gajim/gtk/history.py:109
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
721 722
msgid "Date"
msgstr "Data"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
723

724 725 726 727
#: gajim/history_manager.py:176 gajim/history_manager.py:232
#: gajim/data/gui/join_groupchat_window.ui:208
#: gajim/data/gui/profile_window.ui:214
#: gajim/data/gui/vcard_information_window.ui:443
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
728 729
msgid "Nickname"
msgstr "Pseudonim"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
730

731 732
#: gajim/history_manager.py:185 gajim/history_manager.py:220
#: gajim/gtk/history.py:118
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
733 734
msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
735

736
#: gajim/history_manager.py:193 gajim/history_manager.py:226
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
737 738
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
739

740
#: gajim/history_manager.py:255
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
741 742 743 744 745 746
msgid ""
"Do you want to clean up the database? (STRONGLY NOT RECOMMENDED IF GAJIM IS "
"RUNNING)"
msgstr ""
"Czy chcesz wyczyścić bazę danych? (STANOWCZO ODRADZA SIĘ KORZYSTANIE Z TEJ "
"OPCJI GDY GAJIM JEST URUCHOMIONY)"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
747

748
#: gajim/history_manager.py:257
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
749 750 751 752 753 754 755
msgid ""
"Normally allocated database size will not be freed, it will just become "
"reusable. If you really want to reduce database filesize, click YES, else "
"click NO.\n"
"\n"
"In case you click YES, please wait…"
msgstr ""
756
"Standardowo baza danych przechowująca logi rozmów nie zmniejsza swojego "
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
757 758 759 760 761
"rozmiaru - usunięte elementy zwalniają po prostu miejsce dla nowych danych. "
"Jeżeli naprawdę chcesz zminejszyć rozmiar bazy danych kliknij TAK, w "
"przeciwnym wypadku wybierz NIE.\n"
"\n"
"Jeżeli kliknąłeś TAK, musisz teraz poczekać..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
762

763
#: gajim/history_manager.py:262
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
764
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
765 766
msgid "Database Cleanup"
msgstr "Błąd bazy danych"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
767

768
#: gajim/history_manager.py:539
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
769 770 771
#, python-format
msgid "%(who)s on %(time)s said: %(message)s\n"
msgstr "%(who)s o godzinie %(time)s napisał: %(message)s\n"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
772

773 774
#: gajim/history_manager.py:577
#, python-format
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
775
msgid "Do you wish to delete all correspondence with %(jid)s?"
776
msgstr "Czy chcesz usunąć całą korespondencję z %(jid)s?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
777

778
#: gajim/history_manager.py:581
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
779
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
780 781
msgid "Do you wish to delete all correspondence with the selected contacts?"
msgstr "Czy na pewno chcesz usunąć historię rozmów wybranego kontaktu?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
782

783
#: gajim/history_manager.py:583
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
784
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
785 786
msgid "This can not be undone."
msgstr "Nie można odnaleźć usługi"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
787

788
#: gajim/history_manager.py:585 gajim/history_manager.py:624
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
789
msgid "Deletion Confirmation"
790
msgstr "Potwierdzenie usunięcia"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
791

792
#: gajim/history_manager.py:619
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
793 794 795 796 797
msgid "Do you really want to delete the selected message?"
msgid_plural "Do you really want to delete the selected messages?"
msgstr[0] "Czy na pewno chcesz usunąć wybraną wiadomość?"
msgstr[1] "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane wiadomości?"
msgstr[2] "Czy na pewno chcesz usunąć wybrane wiadomości?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed