sk.po 378 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6
# Slovak translation for gajim
# Copyright (c) 2005, 2008, 2009 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors
# This file is distributed under the same license as the gajim package.
# Juraj Michalek <juraj.michalek@asinus.org>, 2005.
# Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>, 2008, 2009, 2010.
# 
nkour's avatar
nkour committed
7 8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gajim\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
11
"POT-Creation-Date: 2019-08-11 02:05+0000\n"
12
"PO-Revision-Date: 2010-02-28 20:43+0100\n"
13
"Last-Translator: Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>\n"
14
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
15
"Language: sk\n"
nkour's avatar
nkour committed
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
nkour's avatar
nkour committed
20

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
21
#: gajim/chat_control_base.py:557
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
22 23
msgid "_Undo"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
24

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
25
#: gajim/chat_control_base.py:565 gajim/conversation_textview.py:529
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
26 27
msgid "_Clear"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
28

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
29
#: gajim/chat_control_base.py:570
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
30
msgid "Paste as quote"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
31
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
32

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
33
#: gajim/chat_control_base.py:620
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
34
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
35 36
msgid "Paste Image"
msgstr "Vybrať obrázok"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
37

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
38
#: gajim/chat_control_base.py:621
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
39
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
40 41
msgid "You are trying to paste an image"
msgstr "Chystáte sa zavrieť niekoľko kariet"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
42

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
43
#: gajim/chat_control_base.py:622
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
44 45
#, fuzzy
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
46 47
"Are you sure you want to paste your clipboard's image into the chat window?"
msgstr "Ste si istý, že chcete opustiť diskusnú skupinu \"%s\"?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
48

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
49 50 51
#: gajim/chat_control_base.py:624 gajim/groupchat_control.py:2218
#: gajim/roster_window.py:2841 gajim/roster_window.py:4118
#: gajim/message_window.py:359 gajim/gtk/dialogs.py:330
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
52
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
53 54
msgid "_Do not ask me again"
msgstr "Znovu sa už _nepýtať"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
55

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
56
#: gajim/chat_control_base.py:627
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
57
msgid "_Paste"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
58
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
59

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
60
#: gajim/chat_control_base.py:1169 gajim/gtk/accounts.py:354
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
61
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
62 63
msgid "Privacy"
msgstr "Súkromný zoznam"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
64

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
65
#: gajim/chat_control_base.py:1170
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
66
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
67 68
msgid "Warning"
msgstr "Zakazujem %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
69

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
70
#: gajim/chat_control_base.py:1171
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
71 72 73
#, fuzzy, python-format
msgid "If you send a file to <b>%s</b>, your real JID will be revealed."
msgstr "Ak pošlete súbor %s, on/ona budú poznať vaše skutočné Jabber ID."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
74

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
75
#: gajim/chat_control_base.py:1176
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
76
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
77 78
msgid "Continue"
msgstr "_Pokračovať"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
79

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
80
#: gajim/gtkgui_helpers.py:163 gajim/gtk/filetransfer.py:398
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
81 82 83
#, fuzzy, python-format
msgid "Cannot overwrite existing file '%s'"
msgstr "Nie je možné prepísať existujúci súbor \"%s\""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
84

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
85
#: gajim/gtkgui_helpers.py:164 gajim/gtk/filetransfer.py:399
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
86
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
87 88
"A file with this name already exists and you do not have permission to "
"overwrite it."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
89
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
90
"Súbor s rovnakým názvom už existuje a nemáte oprávnenie na jeho prepísanie."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
91

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
92
#: gajim/gtkgui_helpers.py:196
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
93
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
94 95
msgid "Error While Saving"
msgstr "Chyba pri pridávaní služby. %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
96

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
97
#: gajim/gtkgui_helpers.py:197
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
98 99
msgid "Extension not supported"
msgstr "Rozšírenie nie je podporované"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
100

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
101 102 103 104 105
#: gajim/gtkgui_helpers.py:198
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Image cannot be saved in %(type)s format.\n"
"Save as %(new_filename)s?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
106
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
107
"Obrázok nie je možné uložiť vo formáte %(type)s. Uložiť ako %(new_filename)s?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
108

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
109
#: gajim/gtkgui_helpers.py:204
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
110
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
111
msgid "_Save"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
112 113
msgstr "Má"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
114
#: gajim/vcard.py:278
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
115 116 117
msgid "?Client:Unknown"
msgstr "?Klient: Neznámy"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
118
#: gajim/vcard.py:283
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
119 120 121
msgid "?OS:Unknown"
msgstr "?OS:Neznámy"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
122
#: gajim/vcard.py:313 gajim/vcard.py:316
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
123 124 125
msgid "?Time:Unknown"
msgstr "?Čas: Neznámy"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
126
#: gajim/vcard.py:367
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
127 128 129
msgid "?Role in Group Chat:<b>Role:</b>"
msgstr ""

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
130
#: gajim/vcard.py:371
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
131 132
msgid "<b>Affiliation:</b>"
msgstr "<b>Pričlenenie:</b>"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
133

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
134
#: gajim/vcard.py:378
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
135
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
136
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
137 138
"This contact is interested in your presence information, but you are not "
"interested in their presence"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
139
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
140 141
"Tento kontakt sa zaujíma o vaše informácie o prítomnosti, ale vy sa "
"nezaujímate o jeho/jej informácie o prítomnosti"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
142

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
143
#: gajim/vcard.py:380
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
144 145 146 147 148 149 150 151
#, fuzzy
msgid ""
"You are interested in the contact's presence information, but it is not "
"mutual"
msgstr ""
"Zaujímate sa o informácie o prítomnosti vášho kontaktu, ale on/ona sa "
"nezaujíma o vaše"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
152
#: gajim/vcard.py:382
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
153 154 155
#, fuzzy
msgid "The contact and you want to exchange presence information"
msgstr "JID kontaktu, s ktorým chcete komunikovať"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
156

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
157
#: gajim/vcard.py:384
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
158
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
159 160
"You and the contact have a mutual disinterest in each-others presence "
"information"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
161 162
msgstr ""

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
163
#: gajim/vcard.py:390
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
164 165
msgid "You are waiting contact's answer about your subscription request"
msgstr "Čakáte na odpoveď od kontaktu ohľadne vašej požiadavky na zápis"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
166

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
167
#: gajim/vcard.py:392
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
168 169
msgid "There is no pending subscription request."
msgstr "Nie sú tu žiadne čakajúce požiadavky o zapísanie."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
170

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
171
#: gajim/vcard.py:397 gajim/vcard.py:447 gajim/vcard.py:554
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
172 173
msgid " resource with priority "
msgstr " zdroj s prioritou "
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
174

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
#: gajim/gui_menu_builder.py:251 gajim/gui_menu_builder.py:342
#: gajim/chat_control.py:305 gajim/roster_window.py:783
#: gajim/roster_window.py:1716 gajim/roster_window.py:1718
#: gajim/roster_window.py:2027 gajim/roster_window.py:3292
#: gajim/roster_window.py:3325 gajim/gui_interface.py:396
#: gajim/common/contacts.py:222 gajim/common/contacts.py:359
#: gajim/common/contacts.py:471 gajim/common/helpers.py:86
#: gajim/common/helpers.py:317 gajim/gtk/add_contact.py:319
#: gajim/gtk/subscription_request.py:70 gajim/gtk/subscription_request.py:99
#: gajim/gtk/roster_item_exchange.py:112
#, fuzzy
msgid "Not in contact list"
msgstr "Zobraziť _odhlásené kontakty"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
188

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
189 190 191 192
#: gajim/gui_menu_builder.py:355
#, fuzzy
msgid "I would like to add you to my contact list"
msgstr "Chcem si vás pridať do môjho zoznamu kontaktov."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
193

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
194
#: gajim/gui_menu_builder.py:433
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
195
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
196 197
msgid "Send Single _Message…"
msgstr "Poslať krátku _správu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
198

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
199
#: gajim/gui_menu_builder.py:448
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
200
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
201 202
msgid "E_xecute Command…"
msgstr "_Vykonať príkaz"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
203

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
204
#: gajim/gui_menu_builder.py:456
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
205 206
msgid "_Manage Transport"
msgstr "S_pravovať transport"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
207

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
208
#: gajim/gui_menu_builder.py:462
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
209 210
msgid "_Modify Transport"
msgstr "_Upraviť transport"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
211

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
212
#: gajim/gui_menu_builder.py:469 gajim/roster_window.py:4985
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
213 214 215
#, fuzzy
msgid "_Rename…"
msgstr "_Premenovať"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
216

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
217 218
#: gajim/gui_menu_builder.py:480 gajim/roster_window.py:5001
#: gajim/roster_window.py:5116 gajim/data/gui/blocked_contacts_window.ui:52
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
219
#: gajim/data/gui/gc_occupants_menu.ui:148
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
220
#: gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:143
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
221 222
msgid "_Unblock"
msgstr "_Odblokovať"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
223

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
224 225
#: gajim/gui_menu_builder.py:483 gajim/roster_window.py:5006
#: gajim/roster_window.py:5120 gajim/data/gui/gc_occupants_menu.ui:140
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
226
#: gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:151
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
227 228
msgid "_Block"
msgstr "_Blokovať"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
229

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
230
#: gajim/gui_menu_builder.py:491 gajim/roster_window.py:5013
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
231
#: gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:181
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
232 233
msgid "Remo_ve"
msgstr "O_dstrániť"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
234

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
235
#: gajim/gui_menu_builder.py:501 gajim/data/gui/contact_context_menu.ui:198
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
236 237
msgid "_Information"
msgstr "_Informácie"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
238

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
239
#: gajim/gui_menu_builder.py:514
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
240
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
241 242 243
msgid "Save _As"
msgstr "Má"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
244 245
#: gajim/gui_menu_builder.py:526 gajim/groupchat_control.py:507
#: gajim/chat_control.py:342
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
246 247 248 249
#, fuzzy
msgid "Send File…"
msgstr "Poslať _súbor"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
250
#: gajim/gui_menu_builder.py:527
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
251 252 253 254
#, fuzzy
msgid "Upload File…"
msgstr "Uložiť súbor ako..."

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
255
#: gajim/gui_menu_builder.py:528
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
256 257 258 259
#, fuzzy
msgid "Send File Directly…"
msgstr "Uložiť súbor ako..."

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
260
#: gajim/gui_menu_builder.py:530 gajim/gui_menu_builder.py:596
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
261 262 263
#, fuzzy
msgid "Send Chatstate"
msgstr "Posledný stav: %s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
264

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
265
#: gajim/gui_menu_builder.py:531
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
266 267 268
#, fuzzy
msgid "Invite Contacts"
msgstr "Pozvať _kontakty"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
269

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
270
#: gajim/gui_menu_builder.py:532
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
271
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
272 273
msgid "Add to Contact List"
msgstr "_Pridať kontakt..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
274

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
275
#: gajim/gui_menu_builder.py:533
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
276
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
277 278
msgid "Voice Chat"
msgstr "Požiadavka na hlasový rozhovor"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
279

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
280
#: gajim/gui_menu_builder.py:534
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
281
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
282
msgid "Video Chat"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
283
msgstr "Video test"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
284

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
285
#: gajim/gui_menu_builder.py:535 gajim/gui_menu_builder.py:582
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
286
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
287 288
msgid "Information"
msgstr "_Informácie"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
289

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
290
#: gajim/gui_menu_builder.py:536 gajim/gui_menu_builder.py:602
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
291
#: gajim/data/gui/application_menu.ui:37
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
292
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
293 294
msgid "History"
msgstr "_História"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
295

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
296
#: gajim/gui_menu_builder.py:542 gajim/gui_menu_builder.py:650
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
297 298 299 300
#: gajim/data/gui/preferences_window.ui:1823
msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
301
#: gajim/gui_menu_builder.py:543 gajim/gui_menu_builder.py:651
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
302 303 304 305
#, fuzzy
msgid "Composing only"
msgstr "Píše správu"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
306
#: gajim/gui_menu_builder.py:544 gajim/gui_menu_builder.py:652
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
307 308 309 310
#, fuzzy
msgid "All chat states"
msgstr "Všetky stavy"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
311
#: gajim/gui_menu_builder.py:583
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
312
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
313 314
msgid "Manage Group Chat"
msgstr "Opustiť diskusnú skupinu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
315

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
316
#: gajim/gui_menu_builder.py:584 gajim/data/gui/groupchat_control.ui:649
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
317
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
318 319
msgid "Change Subject"
msgstr "Zmeniť _predmet..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
320

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
321
#: gajim/gui_menu_builder.py:585
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
322
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
323 324
msgid "Configure Group Chat"
msgstr "Opustiť diskusnú skupinu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
325

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
326
#: gajim/gui_menu_builder.py:586
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
327 328 329 330
#, fuzzy
msgid "Upload Avatar…"
msgstr "Vybrať obrázok"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
331
#: gajim/gui_menu_builder.py:587
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
332
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
333 334
msgid "Destroy Group Chat"
msgstr "Nová diskusná skupina"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
335

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
336
#: gajim/gui_menu_builder.py:589 gajim/data/gui/preferences_window.ui:790
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
337
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
338 339
msgid "Chat Settings"
msgstr "Registrácia zlyhala"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
340

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
341
#: gajim/gui_menu_builder.py:590
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
342 343
msgid "Show join/leave"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
344

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
345
#: gajim/gui_menu_builder.py:591
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
346
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
347 348
msgid "Show status changes"
msgstr "_Zaznamenať zmenu stavu kontaktu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
349

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
350
#: gajim/gui_menu_builder.py:592 gajim/data/gui/gc_control_popup_menu.ui:72
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
351 352 353
#, fuzzy
msgid "Notify on all messages"
msgstr "Prednastavené správy:"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
354

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
355
#: gajim/gui_menu_builder.py:593
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
356 357 358
#, fuzzy
msgid "Minimize on close"
msgstr "_Minimalizovať pri zavretí"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
359

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
360
#: gajim/gui_menu_builder.py:595
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
361
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
362
msgid "Minimize when joining automatically"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
363 364
msgstr "Minimalizovať pri automatickom pripojení"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
365
#: gajim/gui_menu_builder.py:598
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
366 367 368
msgid "Sync Threshold"
msgstr ""

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
369
#: gajim/gui_menu_builder.py:599
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
370
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
371
msgid "Change Nickname"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
372 373
msgstr "Zmeniť p_rezývku..."

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
374
#: gajim/gui_menu_builder.py:600
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
375 376 377 378
#, fuzzy
msgid "Request Voice"
msgstr "_Hlas"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
379
#: gajim/gui_menu_builder.py:601 gajim/roster_window.py:5185
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
380 381 382 383
#, fuzzy
msgid "Execute command"
msgstr "_Vykonať príkaz"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
384 385 386
#: gajim/gui_menu_builder.py:603
msgid "Leave"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
387

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
388
#: gajim/gui_menu_builder.py:641 gajim/gtk/preferences.py:155
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
389 390 391
msgid "No threshold"
msgstr ""

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
392
#: gajim/gui_menu_builder.py:643 gajim/gtk/preferences.py:157
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
393 394 395 396 397 398 399
#, fuzzy, python-format
msgid "%i day"
msgid_plural "%i days"
msgstr[0] "Pred %i dňami"
msgstr[1] "Pred %i dňami"
msgstr[2] "Pred %i dňami"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
400
#: gajim/gui_menu_builder.py:672
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
401
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
402
msgid "Add Contact…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
403
msgstr "_Pridať kontakt..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
404

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
405 406
#: gajim/gui_menu_builder.py:673 gajim/gtk/profile.py:52
#: gajim/gtk/accounts.py:773 gajim/gtk/accounts.py:811
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
407 408 409
#, fuzzy
msgid "Profile"
msgstr "súbor"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
410

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
411 412 413 414 415 416
#: gajim/gui_menu_builder.py:674
#, fuzzy
msgid "Send Single Message…"
msgstr "Poslať krátku _správu"

#: gajim/gui_menu_builder.py:675
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
417 418 419
#, fuzzy
msgid "Discover Services"
msgstr "_Preskúmať služby"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
420

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
421
#: gajim/gui_menu_builder.py:676 gajim/gtk/server_info.py:36
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
422
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
423 424
msgid "Server Info"
msgstr "Server"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
425

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
426
#: gajim/gui_menu_builder.py:677 gajim/data/gui/preferences_window.ui:2741
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
427 428 429
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
430
#: gajim/gui_menu_builder.py:678 gajim/gtk/mam_preferences.py:88
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
431 432 433
#, fuzzy
msgid "Archiving Preferences"
msgstr "_Predvoľby"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
434

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
435
#: gajim/gui_menu_builder.py:679
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
436 437 438 439
#, fuzzy
msgid "Blocking List"
msgstr "Čierna listina"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
#: gajim/gui_menu_builder.py:680
#, fuzzy
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zálož_ky"

#: gajim/gui_menu_builder.py:681
#, fuzzy
msgid "PEP Configuration"
msgstr "Konfigurácia miestnosti"

#: gajim/gui_menu_builder.py:682 gajim/gtk/history_sync.py:108
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
451
#: gajim/gtk/history_sync.py:186
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
452 453 454
#, fuzzy
msgid "Synchronise History"
msgstr "Synchronizovať"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
455

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
456
#: gajim/gui_menu_builder.py:683 gajim/gtk/privacy_list.py:427
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
457 458
msgid "Privacy Lists"
msgstr "Súkromné zoznamy"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
459

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
460
#: gajim/gui_menu_builder.py:685 gajim/gui_menu_builder.py:696
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
461
#: gajim/data/gui/xml_console_window.ui:77
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
462 463
msgid "XML Console"
msgstr "XML konzola"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
464

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
465
#: gajim/gui_menu_builder.py:687 gajim/data/gui/groupchat_config.ui:36
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
466 467 468 469
#, fuzzy
msgid "Admin"
msgstr "_Admin"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
470
#: gajim/gui_menu_builder.py:688
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
471
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
472
msgid "Send Server Message…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
473
msgstr "_Poslať serverovú správu..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
474

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
475
#: gajim/gui_menu_builder.py:689
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
476 477
#, fuzzy
msgid "Set MOTD…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
478
msgstr "Nastaviť správu dňa..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
479

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
480
#: gajim/gui_menu_builder.py:690
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
481 482
#, fuzzy
msgid "Update MOTD…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
483
msgstr "Aktualizovať správu dňa..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
484

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
485
#: gajim/gui_menu_builder.py:691
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
486
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
487
msgid "Delete MOTD…"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
488
msgstr "Odstrániť správu dňa"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
489

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
490
#: gajim/gui_menu_builder.py:736
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
491
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
msgid "_Add Account…"
msgstr "_Pridať kontakt..."

#: gajim/gui_menu_builder.py:742
#, fuzzy
msgid "_Modify Accounts…"
msgstr "_Upraviť účet"

#: gajim/gui_menu_builder.py:751 gajim/data/gui/zeroconf_context_menu.ui:26
#: gajim/data/gui/account_context_menu.ui:79
#, fuzzy
msgid "_Modify Account…"
msgstr "_Upraviť účet"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
505

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
506 507
#: gajim/gui_menu_builder.py:755 gajim/data/gui/application_menu.ui:5
#: gajim/data/gui/shortcuts_window.ui:182 gajim/gtk/accounts.py:57
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
508 509 510
msgid "Accounts"
msgstr "Účty"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
511
#: gajim/gui_menu_builder.py:784 gajim/gui_menu_builder.py:789
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
512
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
513 514
msgid "Copy XMPP Address"
msgstr "_Kopírovať JID/e-mailovú adresu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
515

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
516
#: gajim/gui_menu_builder.py:785 gajim/gui_menu_builder.py:817
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
517 518 519 520
#, fuzzy
msgid "Join Groupchat"
msgstr "Pripojiť sa k diskusnej skupine"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
521 522
#: gajim/gui_menu_builder.py:790 gajim/gui_menu_builder.py:816
#: gajim/data/gui/application_menu.ui:71
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
523 524 525 526
#: gajim/data/gui/subscription_request_window.ui:106
msgid "Start Chat"
msgstr "Začať rozhovor"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
527
#: gajim/gui_menu_builder.py:791 gajim/gui_menu_builder.py:818
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
528
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
529 530
msgid "Add to Contact List…"
msgstr "_Pridať kontakt..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
531

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
532
#: gajim/gui_menu_builder.py:796
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
533 534 535 536
#, fuzzy
msgid "Copy Link Location"
msgstr "_Kopírovať umiestnenie odkazu"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
537
#: gajim/gui_menu_builder.py:797
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
538 539 540 541
#, fuzzy
msgid "Open Link in Browser"
msgstr "_Otvoriť odkaz v prehliadači"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
542
#: gajim/gui_menu_builder.py:802
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
543 544 545 546
#, fuzzy
msgid "Copy Email Address"
msgstr "_Kopírovať JID/e-mailovú adresu"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
547
#: gajim/gui_menu_builder.py:803 gajim/gui_menu_builder.py:815
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
548 549 550 551
#, fuzzy
msgid "Open Email Composer"
msgstr "_Otvoriť tvorbu E-mailu"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
552
#: gajim/gui_menu_builder.py:808
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
553 554 555 556
#, fuzzy
msgid "Copy Location"
msgstr "_Kopírovať umiestnenie odkazu"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
557
#: gajim/gui_menu_builder.py:809
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
558 559 560 561
#, fuzzy
msgid "Show Location"
msgstr "Umiestnenie:"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
562
#: gajim/gui_menu_builder.py:814
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
563
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
564
msgid "Copy XMPP Address/Email"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
565 566
msgstr "_Kopírovať JID/e-mailovú adresu"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
567
#: gajim/gui_menu_builder.py:852
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
568 569 570 571 572
#, fuzzy
msgid "Copy"
msgstr "JID miestnosti"

#: gajim/history_manager.py:70
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
573 574 575
#, fuzzy
msgid "Usage:"
msgstr "Správa:"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
576

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
577
#: gajim/history_manager.py:72
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
578 579 580
#, fuzzy
msgid "Options:"
msgstr "_Emotikony:"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
581

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
582
#: gajim/history_manager.py:74
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
583 584
msgid "Show this help message and exit"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
585

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
586
#: gajim/history_manager.py:75
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
587 588
msgid "Choose folder for logfile"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
589

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
590
#: gajim/history_manager.py:106
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
591 592
msgid "Cannot find history logs database"
msgstr "Nie je možné nájsť databázu so záznamami o histórii"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
593

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
594
#: gajim/history_manager.py:107
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
595 596 597 598
#, fuzzy, python-format
msgid "%s does not exist."
msgstr "Súbor neexistuje"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608
#: gajim/history_manager.py:140 gajim/history_manager.py:194
#: gajim/data/gui/profile_window.ui:404 gajim/data/gui/mam_preferences.ui:117
#: gajim/data/gui/vcard_information_window.ui:55
#: gajim/data/gui/privacy_list_window.ui:317
#: gajim/data/gui/blocking_list.ui:115 gajim/data/gui/bookmarks.ui:101
#: gajim/gtk/discovery.py:828 gajim/gtk/add_contact.py:30
#: gajim/gtk/accounts.py:804
#, fuzzy
msgid "XMPP Address"
msgstr "AIM adresa:"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
609

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
610
#: gajim/history_manager.py:153 gajim/history_manager.py:201
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
611
#: gajim/data/gui/history_window.ui:89 gajim/gtk/history.py:108
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
612 613
msgid "Date"
msgstr "Dátum"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
614

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
615
#: gajim/history_manager.py:160 gajim/history_manager.py:224
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
616 617 618
#: gajim/data/gui/join_groupchat_window.ui:208
#: gajim/data/gui/profile_window.ui:214
#: gajim/data/gui/vcard_information_window.ui:443
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
619
#: gajim/data/gui/bookmarks.ui:140
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
620 621
msgid "Nickname"
msgstr "Prezývka"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
622

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
623
#: gajim/history_manager.py:171 gajim/history_manager.py:210
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
624 625
#: gajim/data/gui/preferences_window.ui:1344
#: gajim/data/gui/single_message_window.ui:275 gajim/gtk/history.py:117
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
626 627
msgid "Message"
msgstr "Správa"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
628

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
629
#: gajim/history_manager.py:179 gajim/history_manager.py:217
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
630 631
#: gajim/data/gui/groups_post_window.ui:49
#: gajim/data/gui/single_message_window.ui:214
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
632 633
msgid "Subject"
msgstr "Predmet"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
634

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
635 636 637 638 639
#: gajim/history_manager.py:247
#, fuzzy
msgid "Database Cleanup"
msgstr "Chyba databázy"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
640
#: gajim/history_manager.py:248
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
641 642 643 644 645
msgid ""
"Do you want to clean up the database? (STRONGLY NOT RECOMMENDED IF GAJIM IS "
"RUNNING)"
msgstr ""
"Skutočne si želáte vyčistiť databázu? (SILNE SA NEODPORÚČA, KEĎ BEŽÍ GAJIM)"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
646

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
647
#: gajim/history_manager.py:250
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
648
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
649
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
650 651
"Normally, the allocated database size will not be freed, it will just become "
"reusable. This operation may take a while."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
652 653 654 655 656 657
msgstr ""
"Za bežných okolností alokovaná kapacita pre databázu nebude uvoľnená, stane "
"sa len znovu použiteľná. Ak si želáte skutočne zredukovať veľkosť súborov s "
"databázov, kliknite na Áno, v opačnom prípade Nie.\n"
"\n"
"V prípade, že zvolite Áno, prosíme o strpenie..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
658

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
659
#: gajim/history_manager.py:255
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
660
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
661 662
msgid "_Cleanup"
msgstr "Vyč_istiť"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
663

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
664 665
#: gajim/history_manager.py:518 gajim/gtk/filetransfer.py:237
#: gajim/gtk/filetransfer.py:247
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
666 667
msgid "You"
msgstr "Vy"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
668

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
669
#: gajim/history_manager.py:530
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
670 671 672 673
#, python-format
msgid "%(who)s on %(time)s said: %(message)s\n"
msgstr "%(who)s o %(time)s povedal: %(message)s\n"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
674 675
#: gajim/history_manager.py:567 gajim/history_manager.py:606
#: gajim/gtk/dialogs.py:57 gajim/gtk/themes.py:319
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
676 677 678
#: gajim/gtk/roster_item_exchange.py:75 gajim/gtk/roster_item_exchange.py:185
msgid "Delete"
msgstr "Odstrániť"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
679

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
680
#: gajim/history_manager.py:568
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
681
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
682 683 684 685 686
msgid "Delete Conversation"
msgid_plural "Delete Conversations"
msgstr[0] "Zrušiť potvrdenie"
msgstr[1] "Zrušiť potvrdenie"
msgstr[2] "Zrušiť potvrdenie"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
687

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
688
#: gajim/history_manager.py:569
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
689 690 691 692 693 694
#, fuzzy, python-format
msgid "Do you want to permanently delete this conversation with <b>%s</b>?"
msgid_plural "Do you want to permanently delete these conversations?"
msgstr[0] "Skutočne si želáte zmazať vybraných správ?"
msgstr[1] "Skutočne si želáte zmazať vybraných správ?"
msgstr[2] "Skutočne si želáte zmazať vybraných správ?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
695

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
696
#: gajim/history_manager.py:607
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
697
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
698 699 700 701 702
msgid "Delete Message"
msgid_plural "Delete Messages"
msgstr[0] "Predvolená správa"
msgstr[1] "Predvolená správa"
msgstr[2] "Predvolená správa"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
703

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
704
#: gajim/history_manager.py:608
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
705 706 707
#, fuzzy
msgid "Do you want to permanently delete this message"
msgid_plural "Do you want to permanently delete these messages"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
708 709 710 711
msgstr[0] "Skutočne si želáte zmazať vybraných správ?"
msgstr[1] "Skutočne si želáte zmazať vybranú správu?"
msgstr[2] "Skutočne si želáte zmazať vybrané správy?"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
712
#: gajim/dialogs.py:82
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
713 714 715
#, python-format
msgid "Contact name: <i>%s</i>"
msgstr "Kontaktné meno: <i>%s</i>"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
716

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
717
#: gajim/dialogs.py:84
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
718 719 720
#, python-format
msgid "XMPP Address: <i>%s</i>"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
721

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
722 723 724
#: gajim/dialogs.py:115 gajim/dialogs.py:128 gajim/roster_window.py:2894
#: gajim/roster_window.py:3784 gajim/roster_window.py:5023
#: gajim/common/contacts.py:157 gajim/common/contacts.py:206
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
725
#: gajim/data/gui/preferences_window.ui:558
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
726
#: gajim/data/gui/shortcuts_window.ui:177 gajim/gtk/accounts.py:352
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
727 728
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
729

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
730
#: gajim/dialogs.py:201
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
731 732
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
733

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
734
#: gajim/dialogs.py:208
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
735 736
msgid "In the group"
msgstr "V skupine"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
737

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
738
#: gajim/dialogs.py:356
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
739 740
msgid "Set Mood"
msgstr "Nastaviť náladu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
741

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
742 743 744 745 746 747 748 749
#: gajim/dialogs.py:403 gajim/dialogs.py:416
#: gajim/data/gui/account_creation_wizard_window.ui:22
#: gajim/data/gui/change_mood_dialog.ui:98 gajim/gtk/account_wizard.py:266
#: gajim/gtk/account_wizard.py:345
msgid "None"
msgstr "Žiadny"

#: gajim/dialogs.py:477
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
750 751 752
#, python-format
msgid "%s Status Message"
msgstr "%s správa o stave"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
753

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
754
#: gajim/dialogs.py:491
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
755 756
msgid "Status Message"
msgstr "Správa o stave"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
757

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
758 759 760 761 762
#: gajim/dialogs.py:697
msgid "Overwrite"
msgstr ""

#: gajim/dialogs.py:698
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
763 764
msgid "Overwrite Status Message?"
msgstr "Prepísať správu o stave?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
765

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
766 767 768
#: gajim/dialogs.py:699
#, fuzzy
msgid "Preset name is already in use. Do you want to overwrite this preset?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
769
msgstr "Tento názov je už použitý. Chcete prepísať túto správu o stave?"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
770

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
771
#: gajim/dialogs.py:703 gajim/plugins/gui.py:292
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
772 773 774 775
msgid "_Overwrite"
msgstr ""

#: gajim/dialogs.py:712
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
776 777
msgid "Save as Preset Status Message"
msgstr "Uložiť ako prednastavenú správu o stave"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
778

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
779
#: gajim/dialogs.py:713
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
780 781
msgid "Please type a name for this status message"
msgstr "Zadajte prosím názov pre túto stavovú správu"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
782

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
783
#: gajim/dialogs.py:740 gajim/gtk/discovery.py:517 gajim/gtk/profile.py:323
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
784 785
msgid "You are not connected to the server"
msgstr "Nie ste pripojený k serveru"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
786

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
787 788 789
#: gajim/dialogs.py:741
msgid "Without a connection, you can not synchronise your contacts."
msgstr "Bez pripojenie nemôžete synchronizovať vaše kontakty."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
790

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
791 792 793 794 795
#: gajim/dialogs.py:752 gajim/dialogs.py:823
#: gajim/data/gui/groupchat_info_scrolled.ui:16 gajim/data/gui/bookmarks.ui:122
#: gajim/gtk/discovery.py:821 gajim/gtk/discovery.py:1645
#: gajim/gtk/discovery.py:1891 gajim/gtk/history.py:99
#: gajim/gtk/roster_item_exchange.py:83
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
796 797
msgid "Name"
msgstr "Meno"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
798

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
799 800 801
#: gajim/dialogs.py:755 gajim/data/gui/join_groupchat_window.ui:163
msgid "Server"
msgstr "Server"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
802

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
803 804 805
#: gajim/dialogs.py:791
msgid "This account is not connected to the server"
msgstr "Tento účet nie je pripojený k serveru"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
806

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
807 808 809
#: gajim/dialogs.py:792
msgid "You cannot synchronize with an account unless it is connected."
msgstr "Nemôžete sa synchronizovať s kontaktom ak nie je prihlásený."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
810

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
811 812 813
#: gajim/dialogs.py:821
msgid "Synchronise"
msgstr "Synchronizovať"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
814

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
815
#: gajim/dialogs.py:1042
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
816 817
msgid "an audio and video"
msgstr "zvuk a video"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
818

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
819
#: gajim/dialogs.py:1044
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
820 821
msgid "an audio"
msgstr "zvuk"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
822

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
823
#: gajim/dialogs.py:1046
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
824 825
msgid "a video"
msgstr "video"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
826

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
827
#: gajim/dialogs.py:1050
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
828 829
#, python-format
msgid ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
830
"%(contact)s wants to start a %(type)s chat with you. Do you want to answer "
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
831 832
"the call?"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
833

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
834
#: gajim/groupchat_control.py:511
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
835 836 837
#, fuzzy, python-format
msgid "Send File (max. %s MiB)…"
msgstr "Uložiť súbor ako..."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
838

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
839
#: gajim/groupchat_control.py:513 gajim/chat_control.py:344
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
840 841 842
#, fuzzy
msgid "No File Transfer available"
msgstr "Prenos súborov"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
843

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
844
#: gajim/groupchat_control.py:655
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
845
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
846
msgid "Invalid group chat XMPP Address"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
847
msgstr "Nesprávne Jabber ID diskusnej skupiny"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
848

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
849
#: gajim/groupchat_control.py:656
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
850
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
851
msgid "The group chat XMPP Address has not allowed characters."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
852
msgstr "Jabber ID diskusnej skupiny obsahuje nepovolené znaky."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
853

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
854
#: gajim/groupchat_control.py:743 gajim/gtk/profile.py:136
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
855 856 857
msgid "Could not load image"
msgstr "Nie je možné načítať obrázok"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
858
#: gajim/groupchat_control.py:873
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
859 860 861
msgid "Insert Nickname"
msgstr "Vložiť prezývku"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
862
#: gajim/groupchat_control.py:1041 gajim/chat_control.py:848
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
863 864 865
msgid "and authenticated"
msgstr "a overený"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
866
#: gajim/groupchat_control.py:1045 gajim/chat_control.py:852
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
867 868
msgid "and NOT authenticated"
msgstr "a NEoverený"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
869

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
870
#: gajim/groupchat_control.py:1049
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
871
#, python-format
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
872
msgid "%(type)s encryption is active %(authenticated)s."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
873
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
874

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
875
#: gajim/groupchat_control.py:1096
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
876 877 878
msgid "Conversation with "
msgstr "Rozhovor s "

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
879
#: gajim/groupchat_control.py:1098
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
880 881 882
msgid "Continued conversation"
msgstr "Pokračovanie rozhovoru"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
883
#: gajim/groupchat_control.py:1357
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
884 885 886 887
#, fuzzy, python-format
msgid "%(nick)s has set the subject to %(subject)s"
msgstr "%(jid)s má nastavený predmet na %(subject)s"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
888
#: gajim/groupchat_control.py:1374
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
889
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
890
msgid "Group chat now shows unavailable members"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
891
msgstr "Miestnosť práve zobrazuje nedostupného člena"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
892

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
893
#: gajim/groupchat_control.py:1377
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
894
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
895
msgid "Group chat now does not show unavailable members"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
896
msgstr "Miestnosť práve zobrazuje nedostupného člena"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
897

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
898
#: gajim/groupchat_control.py:1380
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
899
msgid "A setting not related to privacy has been changed"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
900
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
901

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
902 903 904 905
#: gajim/groupchat_control.py:1387 gajim/groupchat_control.py:1659
#, fuzzy
msgid "Conversations are stored on the server"
msgstr "Relácia NEBUDE zaznamenaná"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
906

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
907 908 909 910
#: gajim/groupchat_control.py:1390
#, fuzzy
msgid "Conversations are not stored on the server"
msgstr "Informácie o vás sú uložené na serveri"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
911

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
912 913 914
#: gajim/groupchat_control.py:1393
#, fuzzy
msgid "Group chat is now non-anonymous"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
915
msgstr "Miestnosť je teraz neanonymná"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
916

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
917 918 919
#: gajim/groupchat_control.py:1397
#, fuzzy
msgid "Group chat is now semi-anonymous"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
920 921
msgstr "Miestnosť je teraz poloanonymná"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
922
#: gajim/groupchat_control.py:1401
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
923
#, fuzzy
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
924
msgid "Group chat is now fully anonymous"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
925
msgstr "Miestnosť je teraz anonymná"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
926

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
927
#: gajim/groupchat_control.py:1439
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
928
#, fuzzy, python-format
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
929 930
msgid "Ping? (%s)"
msgstr "Pong! (%s s.)"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
931

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
932
#: gajim/groupchat_control.py:1442
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
933
#, fuzzy, python-format
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
934 935
msgid "Pong! (%(nick)s %(delay)s s.)"
msgstr "Pong! (%s s.)"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
936

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
937
#: gajim/groupchat_control.py:1445 gajim/chat_control.py:1237
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
938 939
msgid "Error."
msgstr "Chyba."
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
940

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
941
#: gajim/groupchat_control.py:1650
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
942
#, fuzzy, python-format
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
943
msgid "You (%s) joined the group chat"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
944 945
msgstr "%s sa pripojil do diskusnej skupiny"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
946 947
#: gajim/groupchat_control.py:1655
msgid "Any participant is allowed to see your full XMPP Address"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
948
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
949

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
950 951 952 953
#: gajim/groupchat_control.py:1663
#, fuzzy
msgid "The server has assigned or modified your nickname in this group chat"
msgstr "Zmeniť vašu prezývku (Ctrl+N)"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
954

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
955 956 957
#: gajim/groupchat_control.py:1671
#, fuzzy
msgid "A new group chat has been created"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
958 959
msgstr "Bola vytvorená nová miestnosť"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
960
#: gajim/groupchat_control.py:1679 gajim/privatechat_control.py:115
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
961 962 963 964
#, python-format
msgid "You are now known as %s"
msgstr "Teraz ste známy ako %s"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
965
#: gajim/groupchat_control.py:1681 gajim/privatechat_control.py:117
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
966 967 968 969
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "{nick} is now known as {new_nick}"
msgstr "%(nick)s je známy ako %(new_nick)s"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
970
#: gajim/groupchat_control.py:1706 gajim/privatechat_control.py:144
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
971 972 973 974
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "You are now {show}{status}"
msgstr "Teraz ste známy ako %s"

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
975
#: gajim/groupchat_control.py:1712 gajim/privatechat_control.py:150
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
976 977 978
#, fuzzy, python-brace-format
msgid "{nick} is now {show}{status}"
msgstr "%(nick)s je teraz %(status)s"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
979

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
980 981
#: gajim/groupchat_control.py:1729 gajim/groupchat_control.py:1758
#: gajim/groupchat_control.py:1788 gajim/groupchat_control.py:1848
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
982 983
#, python-brace-format
msgid " by {actor}"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
984
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
985

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
986
#: gajim/groupchat_control.py:1732
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
987 988
#, python-brace-format
msgid "** Your Affiliation has been set to {affiliation}{actor}{reason}"
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
989
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
990

Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
991
#: gajim/groupchat_control.py:1738
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
992 993 994
#, python-brace-format
msgid "** Affiliation of {nick} has been set to {affiliation}{actor}{reason}"
msgstr ""
Yann Leboulanger's avatar
Yann Leboulanger committed
995